مشاهده کامل مقالات

مجسمه غم انگیز


مجسمه ای غم انگیز بنام < مجسمه خالی > یا emptiness statue توسط یک مجسمه ساز زبردستی در

سوئیس ساخته شده و از دید گردشگران بسیار چشمگیر است .

این مجسمه زندگی والدینی را نشون میدهد که غم از دست دادن فرزند را به دوش میکشند.نظرات

نظر دهید...